декинг-decking-кекатонг

Реклами

Трислоен/многослоен паркет/


Дървото е жив материал,чувствителен към промени на околната среда,в частност вариации във влажността и съответно се адаптира към промените в нея.Ако парче дърво се постави в много влажна среда,то ще започне да поглъщта част от влагата.Оставено в суха среда,то щте започне да отдава част от тази влага.В началото на изсушаването дървото губи част от съдържащата се във влакната вода,без да се деформира.След тази фаза водата се изпарява,влакната се стесняват и теглото им намалява.На макро-ниво,това води до промяна в размерите и формата и се нарича“движение на дървото“.Тези движения създават проблеми след поставянето на паркета поради по-висока влага в основата или във въздуха.В края на 20-ти век високите технологии намират решение на този проблем,създава се нов тип паркет-многослоен.Това е революционно откритие,чрез което се получават ламели с голяма дължина,които са достатъчно устойчиви на деформации и влияние на околната среда.

Продуктът може да бъде описан така:

1.Горен слой от благородна дървесина – представлява слой от селектиран материал от съответния вид дърво с дебелина 5мм,подбран от еднороден изходен материал със съответното сечение(аксиално или тангенциално).

2.Индустриално лакиране – върху повърхността на горния слой са нанесени машинно 8 слоя високоустойчив лак,който съхранява красотата на естественото дърво дълги години и го предпазва от външни въздействия.Всички лакове са екологични и нетоксични.

3.Основа – долен слой,състоящ се от 2 слоя масивен материал(най-често топола или бреза)с кръстосано ориентирани влакна на дървото,слепени по между си.При движение на горния слой в едно направление,паради перпендикулярно ориентираните влакна на основата,тя се движи в противоположно направление и дава максимална стабилност на продукта.

4.Прорези – намират се в основата,напречно на ламелата и осигуряват нейната гъвкавост надлъжно движение на горния слой.Позволява паркетът да се самонагажда към основата,даже ако има значителни отклонеия от равнинността.
5.Прецизност – от четирите страни паркетът е обработен като за клиновидна сглобка с диамантен нож.Постигната е точност до 1 микрометър,което осигурява перфектна равнинност на повърхността след полагането.

Предимствата на този тип паркет са:

стабилност, гарантирана от използване на селектиран изходен материал,от сушенето на паркета-суши се на тънки ламели,което води до еднаква влажност на дървото.
естетичност – чрез стриктната селекция на материала и лаковото покритие се получава красив и жив под.
устойчивост – със своите 5мм повърхностен слой паркетът може да се цикли и лакира многократно.
екологичност – всички съставки са екологични и нетоксични.

Блог в WordPress.com.

Up ↑